توبه

مردی در شبی تاریک به باغ همسایه اش وارد شد

و بزرگترین هندوانه ای را که به دستش می رسید دزدید و به خانه اش برد.

وقتی آن را برید با تعجب دید که با وجود بزرگی اش هنوز کال است و به

و به رشد کامل خود نرسیده است.

 آنجا بود که از اینکه هندوانه را دزدیده بود پشیمان شد

و وجدانش او را سرزنش نمود.

/ 0 نظر / 7 بازدید