پریا

پریای خط خطی لخت و عریون وپاپتی!

 شبای چله کوچیک که تو کرسی چیک و چیک

 تخمه میشکستیم و بارون می اومد صداش تو نودون می اومد

 بی بی جون قصه می گف حرفای سربسته می گف

 قصه سبز پری زرد پری

 قصه سنگ صبور  بز روی بون

 قصه دخترشاه پریون-

 شمائین اون پریا!

 اومدین دنیای ما

 حالا هی حرص میخورین جوش می خورین غصه خاموش می خورین (که دنیامون خال خالیه غصه و رنج خالیه)

 

 دنیای ما قصه نبود

 پیغوم سر بسه نبود

 

 دنیای ما عیونه

 هر کی می خواد بدونه:

 

 دنیای ما خار داره

 بیابوناش مار داره

هر کی باهاش کار داره 

 دلش خبردار داره

 

 دنیای ما بزرگه

 پر از شغال و گرگه!

 

 دنیای ما- هی هی هی!

 عقب آتیش-لی لی لی!

 آتیش می خوای بالاترک

 تا کف پات ترک ترک...

 

 دنیای ما همینه

 بخواهی نخواهی اینه!

 

 خوب پریای قصه!

 مرغای پر شیکسه!

 آبتون نبود دونتون نبود چائی و قلیونتون نبود؟

 کی بتون گفت که بیاین دنیای ما دنیای واویلای ما

 قلعه ی قصه تونو ول بکنین کارتونو مشکل بکنین؟

 

 پریا هیچی نگفتن پریا زار و زار گریه می کردن پریا

 مث ابرای باهار گریه می کردن پریا.

/ 2 نظر / 4 بازدید
لیلا

[گل]

مهدی

وبلاگ پر محتوا و جالبی دارید .