دلتنگی

There are moments in life when you miss some one so much that you just want to pick them from your dreams and hug them for real

 گاهی در زندگی دلتان به قدری برای کسی تنگ میشود که میخواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید و ارزوهای خود را در اغوش بکشید.

/ 1 نظر / 9 بازدید
صابر

من دوست دارلحظه های بااحساس زندگی ام امیدوارم لحظه های بااحساس درزندگیتان فراوان باشد.