امروز یه فیلم از کریستوفر نولان دیدم چه عجب بالاخره یچیز نسبتا نو نشون داد اسمش تلقین بود الانم کانال۴ داره دیوید کاپرفیلد میپخشه دیروزم فیلم اتاق فرمت بود که عین فیلم مکعب بود فیلم پدر که حالتای بنجامین باتن رو داشت قبلشم یه فیلم که شبیه یکی از فیلمای جیم کری بود کمدی کلاسیک میخواد ه فیلم از جیم کری بذاره که ده هزاردفعه گذاشته جالب تر از همه سانسورای احمقانه است که وقتی اصل فیلم رو میبینی خندت میگیره طنزاشون هم فیلمای صدهزار سال پیش باستر کیتون نرمن ویزدم جری لوییس و.........

 بیرون از خونه هم که کسالت بارتر از توی خونست نمیدونم چرا چندین سال که دیگه فروردین بوی عیدی بوی توپ بوی کاغذ زنگی نمیده شاید چون جوان شدیم و بزرگ امان از جبر بلوغ و رشد کتاب خوب هم تا میای بهش عادت کنی  یا چاپ اثار نویسنده متوقف میشه یا مترجم اصلیش ممنوع میشه که کارکنه اگه میدونستم اوج جوانی یعنی این شاید...............................بهتره فکر کنم ازبزرگ شدنه تا اینکه احساس کنم مشنگ فرض شدم یا اینکه می شم.

/ 0 نظر / 3 بازدید