کیست که بتواند آتش بر کف دست نهد

 

و با یاد کوه های پر برف قفقاز خود را سرگرم کند

 

یا تیغ تیز گرسنگی را 

 

با یاد سفره های رنگارنگ کند  کند

 

یا برهنه در برف دی ماه فروغلطد

 

و به آفتاب تموز بیندیشد

 

نه!هرگز!چنین خطری را به چنان مخاطره ای

 

تاب نیاورد

 

از آن که

 

خیال خوبی ها درمان بدی ها نیست

 

 

 بلکه

 

صد چندان بر زشتی آن ها می افزاید 

/ 2 نظر / 11 بازدید

یاد فرهاد گرامی

چشم بسته

سلام دوست من این متن من رو به یاد صدای گیرای مرحوم فرهاد انداخت...روحش شاد. واقعاَ که "خیال خوبی هتا درمان بدی های نیست...بلکه صدچندان به بدی آن می افزاید". از آشنایی با بولاگ شما خوش وقت شدم...موفق باشی به ماهم سری بزن...خوشحال می شیم