همش دلم میگیره                                                                                                                                                                                            همش تنم اسیره                                                                                                                      خنجر زدم خوب نشد                                                                                                          بل بل زدم جور نشد                                                                                       

/ 0 نظر / 8 بازدید