هر چی میگذره آدما بیش تر دارن شکل هم میشن یا زور میزنن که یه مدلای خاص بشن که بر حسب تصادف همشون شکل همن چه ظاهری چه فکری دماغا همه کوچیک شده و لبا همه گنده حتی چشما!!!مغزا که همه دم از تکامل و شعور میزنن به قول دکارت عقل تنها چیزی که مساوی تقسیم شده چون همه فکر میکنن به اندازه کافی عاقلن

 

میترسم دو روزه دیگه مادرم مادر بزرگه خانواده طبقه سوم دست راستی رو باهام اشتباه بگیره!!!!آخه جدیدا اونم دم از نیچه میزنه و عاشق نوشته های بوکوفسکی شده !!!!

 

شاید شبا که میخوابیم میان یه ماده مشترک تو مغز هممون خالی میکنن که همه مثل هم بشن شایدم فکرا از قبل برنامه ریزی شده تو کلمون فرو میشه بدون این که بفهمیم شایدم.... دهکده جهانی که هیچی همه یکی شدن آدمی هم اومده!!!!!!!!

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید