؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!

دوباره با من باش!

پناه خاطره ام

    -ای دو چشم روشن باش!

هنوز در شب من آن دو چشم روشن هست

اگر چه فاصله ما...

              -چگونه بتوان گفت؟

                  -هنوز با من هست

کجایی ای همه خوبی

                  تو ای همه بخشش

چه مهربان بودی وقتی که شعر می خواندی

چه مهربان بودی

               -وقتی مهربان بودی

چگونه نفس تو را در حصار خویش گرفت

تو ای که سیر در آفاق روح می کردی

چه شد

چه شد که سخن از شکست می گویی

تو ای که صحبت فتح الفتوح می کردی

 

/ 0 نظر / 5 بازدید