/ 2 نظر / 3 بازدید
محمد جواد

سلام خانوم تنها فصل سرد تموم شد این همه آدم یعنی نمیشه یه نفر رو پیدا کنین از تنهایی در بیاین؟ نکنه از دوست شدن میترسین؟ یا شایدم... نمیدونم شما بگین؟ شایدم از تنهایی لذت میبرین؟

محمد جواد

سلام خانوم تنها فصل سرد تموم شد این همه آدم یعنی نمیشه یه نفر رو پیدا کنین از تنهایی در بیاین؟ نکنه از دوست شدن میترسین؟ یا شایدم... نمیدونم شما بگین؟ شایدم از تنهایی لذت میبرین؟