خدا

یک مبلغ اسپانیائی به جزیره ای رفت و به سه کاهن آزتک برخورد

 

 کشیش پرسید:((چگونه دعا می کنید؟))

 

 یکی از آزتک ها  پاسخ داد:((ما فقط یک دعا داریم.می

گوئیم:خدایا تو سه تا هستی و ما هم سه تا.بر ما رحم کنّ.))

 

 

 مبلغ مذهبی گفت:((دعای قشنگی است. اما دقیقا همان

دعایی نیست که مقبول خدا بیفتد دعای بهتری به شما یاد می

دهم.))

 

 

 کشیش یک دعای کاتولیک به آنها آموخت و سپس راه خود را

پی گرفت تا به تبلیغ انجیل بپردازد.

 

 

 سال ها بعد سواربر کشتیای که او را به اسپانیا باز می گرداند

ناچار از کنار همان جزیره گذشتند از روی عرشه آن سه کاهن را

دید و برایشان دست تکان داد.

 

 

 همان لحظه هر سه شروع کرند به راه رفتن بر آب و به طرف او

آمدند.

 

 همچنان که به کشتی نزیک می شدند یکی از آن ها فریاد

زد:((پدر!پدر!آن دعایی را که مقبول خدا می افتد دوباره به ما یاد

بده چون فراموشش کردیم!))

 

 مبلغ مذهبی که معجزه را دیده بود گفت:((مهم نیست.))

 

 و از خدا بخشش خواست که پیش تر نفهمیده است خداوند به

تمام زبان ها سخن می گوید.             

/ 2 نظر / 4 بازدید
ایرانی

درد امروز ما هم از کسانی که خودشونو آخر همه چی می دونن...!!

ایلیا

سلام[گل][گل][گل] براستی خداوند را به هر زبانی میتوان خواند و ستود . چه زبانی بهتر از دل که چون دل سخن آغاز نماید هیچ زبانی آنرا طاقت هماوردی نیست . دل را باید شست خدای همیشه هست برای انعکاس . آینه دل را صفحه ای دیدم حساس شکننده و ظریف . بسیار تلاش که حالا که ناتوانم ز غبار گریزی لیکن نگذارم که غبار به اشک اندوه دنیای غم آلود به گل و لای تبدیل شود . می روبم غبار به نفس خدایا شکر و چون نفس درون میرود آماده می شوم برای فوتی دگر و اینگونه شد که کوزه گر شد ایلیا پس از 35 بهار .