/ 3 نظر / 20 بازدید
داو عاشقانه

همگام بوديم با اصغر.ما نوشتيم اصغر همه خواندند:ايران

مهم نیست

دمش گرم ، آفرین ، بارک الله ، مرحبا ، ایول ، .... گفتند و گفتند . اسکار را برد اصغر . اسکار ایده اش بود ؟ اسکار تلاشش؟ اسکار امیدش بود؟ با پیامی تبریک گفتیم و پرسیدیم اصغر چرا ؟ -گفت : چرا چه؟- چرا تو بردی؟ خندید و گفت : چون از ته دل خواستم از ته دل تلاش کردم و تمام همدلانم در عالم را گرد خود جمع کردم تا یاریم کنند که به دلخواهم برسم . دلشان شاد دلتان شاد.

مژگان

27 شهریور, روز گرامیداشت استاد شهریار و روز شعر و ادب پارسی بر دوستان خجسته باد http://sokootebaran.persianblog.ir/