تاریخ مشتمل است بر یک سلسله شیادی

 

که توده های مردم را ابتدا به دام می کشند

و

با وعده ناکجا آباد به عصیان وادارشان می کنند

و

پس از آن که توده ها وظیفه ی خویش را انجام دادند

 

از نو بازبندی اربابان جدید می شوند

/ 0 نظر / 3 بازدید