جملاتی از کورش کبیر:

 

فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجرای بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل بدهد

 بارانباش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست

من به خاطر ندارمدر هیچ جهادی برای عزت و کسب افتخار ایران مغلوب شده باشم

/ 0 نظر / 17 بازدید