سلام خدا این ماه یعنی ماه خوبیا بود؟؟؟؟؟

 

 

پس چرا این نوحه خونا هی میگن وقتی مردی و شب اول قبر؟؟؟؟؟؟

 

 

مگه امامت نگفت زیاد به مرگ فکر نکنید؟؟؟؟؟؟

 

 

چرا ماهتو زهر مارمون میکنن؟؟؟؟؟؟چرا این آخوندا با مردم مثل

یه مشت احمق نگاه میکنن که انقدر چرت و پرت تحویلشون میدن؟؟؟؟؟؟؟

 

 

مگه تو زندگی قبلیم چی بودم که اینجام؟؟؟؟؟؟واقعا راسته که بهشت و جهنم تو همین دنیاس!!!!!!                                                                       

/ 1 نظر / 7 بازدید
همره

khub minevisi ama ehsasat ziad ghatishe