اگه سیستم بدن طوری بود که

 

 

  

خاک براش نماد کثیفی نبود و براش مضر نبود

 

 

 و در عوض آب بد بود اونوقت ما ظرفامونو با خاک می شستیم

 

 

به وارونگی ها فکر کن


 


/ 1 نظر / 3 بازدید
رماس

سلام دوست عزیز دلتنگی همیشه از ندیدن نیست لحظه های دیدار با همه زیبایی گاه پر از دلتنگیست… دلتنگی من تمام نمی‌شود همين که فکر کنم من و تو دو نفريم دلتنگ ‌تر می‌شوم برای تو... کاش به زمانی برمیگشتم که همه غمم شکستن نوک مدادم بود نه دلتنگی اپم و منتظر حظور گرمت