ایدا دراینه

لبانت     به ظرافت شعر              شهوانی ترین بوسه هارا به شرمی چنان مبدل میکند  که جاندار غارنشین از ان سود میجوید تا به شکل انسان دراید

 و گونه هایت

                با دو شیار مورب       

                که غرورترا هدایت میکند و

                                                      سرنوشت مرا

                                                    که شب را تحمل کرده ام

                                                  بی ان که به انتظار صبح

                                                                                    مسلح بوده باشم

               و بکارتی سربلند را

               از روسبیخانه های داد و ستد

                                                    سر به مهر باز اورده ام

 هرگز کسی این گونه فجیع به کشتن خود برنخاست

                                                                    که من به زندگی نشستم

                       و چشمانت راز اتش است

 و عشقت پیروزی ادمیست

هنگامی که به جنگ تقدیر میشتابد 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
جواد

بمیرم تنهایی خیلی سخته آدمو همش اذیت می کنه امیدوارم از این تنهایی خارج شین مطالب رو خوندم دلم گرفت عیب نداره قابل دونستین به منم سر بزنین خوشحال میشم منم تنهام اما به کسی نمیگم تنهایی تنها ثروتی هست که دارم[رویا]