بنویس بابا مثل هر شب نان ندارد

سارا به سین سفره ها ایمان ندارد

 

 

                                                          بعد از همان تصمیم کبری ابرها هم

                                                          یا سیل می بارد و یا باران ندارد

 

 

بابا انار و سیب و نان را می نویسد

حتی برای خواندنش دندان ندارد

 

 

                                                      انگار بابا همکلاس اولی هاست

                                                     هی مینویسد این ندارد آن ندارد

 

 

ایمان برادر گوش کن نقطه سر خط

بنویس بابا مثل هر شب نان ندارد

/ 2 نظر / 7 بازدید
میلادحسنی

بدون هیچ رو در واسی میگم که فوق العاده بود بهتون تبریک میگم استاد

غلامعلی شکوهیان

هزارویک , هزارودو,هزار وسه ,ازاین امار میترسم همه گرگند اینان بیش ازاین نشمار میترسم زبس که پشت عمری اعتمادم زخمی تیغ است من از این سایه افتاده بر دیوار میتر سم پناه آورده بودم روزی از مردم به ایینه وحالا از خودم ازاینه انگار میترسم بدون عشق ادمها شبیه سایه ی سردند مر اینجا میان سایه ها نگذار میتر سم