درد من حصار برکه نیست

 

                     درد من زیستن با ماهیانی است که

 

                    اندیشه دریا به ذهنشان

 

                                                   خطور نکرده است

/ 2 نظر / 10 بازدید
آرش

«آنچه او بگوید، همان می‏شود»، «او خبر دارد»، «او از اراده‏ی الهی برخوردار است»

سامان

مثل همان جمله گاندی بود خیلی دل چسب که میشود ساعت ها نشست و به آن فکر کرد فکر و فکر و فکر