# خدا
درد من تنهایی نیست                                          بلکه مرگ ملتی است که:                             گدایی را قناعت                             بی عرضگی را صبر                           و با تبسمی بر لب                          این ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 3 بازدید