# سیب

سیب

چه حقیر است این عشق                                           گر بماند به میان من و تو                                           خود بمیرد در خود                                            گر ببندد در  خود                                            و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید