# شب

شبانه

میان خورشیدهای همیشه         زیبایی تو لنگریست           خورشیدی که          از سپیده دم همه ستارگان          بی نیازم میکند.           نگاهت شکست ستمگریست                          نگاهی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید