بیش از این ها آه آری

 بیش از این ها می توان خاموش ماند 

 میتوان ساعات طولانی

 

با نگاهی چون نگاه مردگان ثابت

 خیره شد در دود یک سیگار

 خیره شد در شکل یک فنجان

 در گلی بی رنگ بر قالی

 در خطی موهوم بر دیوار

 

 میتوان با پنجه های خشک

 پرده را یک سو کشید و دید

 در میان کوچه باران تند میبارد

 کودکی با باد بادک های رنگینش

ایستاده زیر یک طاقی

 گاری فرسوده ای میدان خالی را

 با شتابی پر هیاهو ترک می گوید

 

 میتوان بر جای باقی ماند

 در کنار پرده اما کور اما کر

 می توان فریاد زد

 با صدایی سخت کاذب سخت بیگانه

 دوست می دارم

 میتوان در بازوان چیره ی یک مرد

 ماده ای زیبا و سالم بود

 

 

                                       (( فروغ فرخزاد))

/ 0 نظر / 6 بازدید